Vrijetijd tv, Stamboomonderzoek: wie ben ik?

Het uitvogelen van je stamboom wordt steeds populairder. Dankzij allerlei archieven op het internet is het ook steeds eenvoudiger om in de familiegeschiedenis te duiken.

Toch bestaat er ook het gevaar om kopje onder te gaan in de hoeveelheid gegevens.

Familiegeschiedenis
Om gedegen te kunnen zoeken naar verre voorvaderen start vandaag de vierdelige cursus Stamboomonderzoek. Historicus
en archivaris Vincent Robijn laat zien hoe u start met een onderzoek naar de familiegeschiedenis en waar eenvoudig informatie te halen is.

Op de website vrijetijdtv.nl zijn de uitzendingen terug te kijken en
kunt u informatie uitwisselen met andere geïnteresseerde kijkers.

Reageren