Lucia de B.

Is Ariane Schluter de engel des doods in Lucia de B.?

NPO 3 - zaterdag 17 september om 00:00

De film Lucia de B. draait om de rechtszaak tegen verpleegkundige Lucia de Berk. Die staat bekend als een van de grootste justitiële dwalingen uit de (recente) Nederlandse geschiedenis.

In het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag overlijdt een aantal kinderen zonder direct aanwijsbare oorzaak.

Lucia de B.

Omdat ze allemaal in aanraking zijn gekomen met verpleegkundige Lucia de Berk (Ariane Schluter), schakelt het ziekenhuis het OM in. Openbaar aanklager Judith Jansen (Sallie Harmsen) komt tot de conclusie dat Lucia verantwoordelijk is voor de dood van de patiëntjes.

De rechter veroordeelt haar tot levenslang. Niet lang daarna begint Judith te twijfelen: is Lucia de B. misschien toch onschuldig?

De zaak wordt heropend en Lucia wordt in 2010 vrijgesproken. Ze zit dan al zes jaar vast.

Jansen is een fictieve figuur in deze verder behoorlijk waarheidsgetrouwe reconstructie van de zaak-Lucia de B., een van de grootste justitiële dwalingen uit de Nederlandse (rechts)geschiedenis.

Controverse

Niet iedereen was blij met Lucia de B. Klokkenluider Metta de Noo vertelde aan RTV Oost dat de film de ingewikkeld zaak te zwart-wit afschildert.

Ook was ze teleurgesteld dat de makers ervoor kozen om van de klokkenluider een fictief personage te maken. Het is namelijk niet alleen aan een OM-medewerker te danken dat de zaak heropend werd.

Judith Jansen is samengesteld uit meerdere personen: klokkenluider De Noo zelf en haar broer dienden als inspiratie. Net als een – nog steeds anomieme – OM-medewerker.

Die laatste belde de advocaat van Lucia de Berk met de mededeling “Uw cliënt zit in de cel, maar we hadden het mis. We hebben een vergissing gemaakt.”

Volgens Metta de Noo hebben de filmmakers de zaak versimpeld omdat ze minder dan twee uur de tijd hadden om het verhaal te vertellen. 

Meer over