Gouden Televizier-Ring verkiezingen

Reglement Gouden Televizier-Ring 2022: Nominatieronde en Finale

28 juli 2022 10:17 | televizier-ring | Door Jeroen de Goeij

© Televizier-Ring
Bij een verkiezing hoort een gedegen reglement. Dit zijn de regels voor de tweede en derde fase van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing 2022: de Nominatieronde en de Finale.

De verkiezing van de Gouden Televizier-Ring 2022 wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier.  

De gehele verkiezing bestaat uit drie fases: 

  • Fase 1: Vier Kwalificatierondes
  • Fase 2: Eén Nominatieronde
  • Fase 3: Eén Finale

Dit zijn de regels voor de tweede en derde fase van de Gouden Televizier-Ring verkiezing 2022: de Nominatieronde en de Finale. De reglementen van de eerste fase van de verkiezing (de Kwalificatierondes) zijn al gepubliceerd (lees ze hier).

Tweede fase: de nominatieronde

De tweede fase van de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring is de nominatieronde. Er is slechts één nominatieronde.

Deelname aan nominatieronde

De top 5 van iedere kwalificatieronde plaatst zich automatisch voor de nominatieronde; waarmee het aantal automatisch geplaatste programma’s op 20 komt.

Wildcards

De organisatie selecteert daarnaast ook nog 5 programma’s die niet op eigen kracht de nominatieronde hebben gehaald. Deze ‘wildcards’ gaan naar titels waarvan de organisatie vindt dat ze op grond van kwaliteit of populariteit niet mogen ontbreken in de nominatieronde. 

Deze vijf programma’s hoeven niet op eigen kracht de grens van minimaal 500.000 kijkers (cijfers van de SKO, incl. uitgesteld kijken) gehaald te hebben, maar moeten verder wel voldoen aan de regels zoals ze zijn geformuleerd voor de eerste fase van de verkiezing. Zo moeten de programma’s (maar niet uitsluitend) voor het eerst te zien zijn geweest in de periode van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2022 bij de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en/of commerciële zenders, en/of te zien zijn geweest bij de in Nederland toegankelijke streamingdiensten. 

De vijf programma’s die een wildcard krijgen nemen deel aan de nominatieronde, waarmee het aantal kandidaten in deze ronde op 25 komt (dat is dus inclusief de 20 programma’s die zich automatisch geplaatst hebben in een van de kwalificatierondes). 

De lijst met wildcards zal voor de start van de nominatieronde bekendgemaakt worden op Televizier.nl. 

Stemmen tijdens nominatieronde

De nominatieronde start op dinsdag 16 augustus 2022 om 10.00 uur en eindigt woensdag 14 september 2021 om 8.00 uur. 

Alle stemmen uit de kwalificatierondes zijn vervallen. De teller staat voor ieder tv-programma dat in deze nominatieronde meedoet weer op nul.

Het publiek kan stemmen via internet, alleen via de stemsite van de verkiezing, te vinden op Televizier.nl. Iedere stemmer kan in de nominatieronde slechts één stem uitbrengen. Alleen stemmen die zijn uitgebracht én bevestigd in de hierboven genoemde periode tellen mee in het eindresultaat. 

Winnaars nominatieronde

De drie tv-programma’s met de meeste stemmen worden genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. Als het niet mogelijk is om een top 3 vast te stellen zonder daarbij te kiezen tussen tv-programma’s die een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, kan het zo zijn dat er meer dan drie tv-programma’s genomineerd worden voor de Gouden Televizier-Ring. 

Derde fase: de finale

De derde en laatste fase van de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring is de Finale.

Deelname aan de finale

De drie tv-programma’s met de meeste stemmen van de nominatieronde zijn geselecteerd voor deelname aan de finale. 

Stemmen tijdens finale

De finale start aan het begin van de uitzending van het Gouden Televizier-Ring Gala dat AVROTROS donderdag 6 oktober 2022 live hoopt uit te zenden op NPO 1. 

Alle stemmen uit de nominatieronde zijn vervallen. De teller staat voor ieder tv-programma dat in deze finale meedoet weer op nul.

Tijdens de uitzending kan het publiek via telefoon en sms stemmen op één van de genomineerde tv-programma’s. Er telt maar één stem per uniek telefoonnummer mee in het eindresultaat. Het is mogelijk om vaker te stemmen, maar deze nieuwe stem overschrijft automatisch de eerder uitgebrachte stem.

Wanneer het ook in 2022 weer mogelijk is online een stem uit te brengen via de website van AVROTROS, dan geldt de volgende regel: er telt maar één stem per uniek ip-adres mee in het eindresultaat. Als het mogelijk is om via dit 'tweede scherm' vaker te stemmen, dan overschrijft de nieuwe stem automatisch de eerder uitgebrachte stem. 

Winnaar finale

Het programma dat aan het einde van de stemperiode tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala de meeste stemmen heeft, wint de Gouden Televizier-Ring.

Als na afloop van de finale meerdere genomineerde programma’s de meeste en een gelijk aantal stemmen hebben, winnen meerdere programma’s de Gouden Televizier-Ring. 

Het is de bedoeling de winnaars bekend te maken gedurende het Gouden Televizier-Ring Gala op donderdag 6 oktober 2022. 

Award

De Gouden Televizier-Ring wordt uitgereikt aan de makers van het winnende tv-programma. De omroep die het programma heeft uitgezonden op een tv-zender bepaalt wie de Gouden Televizier-Ring in bezit krijgt. 

Algemeen geldende verkiezingsregels

Dit zijn de algemeen geldende verkiezingsregels. Ze gelden voor alle categorieën en alle rondes in de Gouden Televizier-Ring verkiezingen van 2022. 

Organisatie

De gehele verkiezing wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier. Televizier heeft het recht om op ieder moment in de verkiezing controversiële deelnemers van deelname uit te sluiten. Daarbij wordt gekeken naar onder andere, maar niet uitsluitend: recente veroordeling voor een misdrijf, stelselmatig kwetsen van personen en/of groepen, stelselmatige discriminatie van personen en/of groepen, stelselmatig verspreiden van onwaarheden en/of leugens, en/of het promoten van criminaliteit en geweld buiten de kaders van een fictionele wereld.  

Overmacht

Mocht het zo zijn dat er gedurende een bepaalde tijd in een van de stemperiodes door overmacht niet gestemd kan worden, bijvoorbeeld wegens technische problemen, dan wordt de stemperiode niet verlengd en sluit gewoon op het aangekondigde tijdstip.  

Daarnaast kunnen zich allerlei andere situaties van overmacht of andere dringende redenen voordoen die roet in het eten gooien of dreigen te gooien bij de voorgenomen uitvoering. Denk bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) aan besluiten of adviezen van overheden met betrekking tot de veiligheid en de volksgezondheid bij evenementen, inclusief de uitvoerbaarheid en kosten daarvan.

De organisatie behoudt zich daarom uitdrukkelijk het recht voor om de uitvoering van de verkiezing op enig moment stop te zetten of in gewijzigde vorm voort te zetten. Het deelnemen aan of zelfs winnen van een bepaalde ronde geeft dus geen ‘recht’ op een volgende ronde en/of uitreiking.  

De organisatie van de verkiezing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke situatie van overmacht. Over dergelijke wijzigingen zal zo helder en zo tijdig mogelijk gecommuniceerd worden op Televizier.nl.

Notaris

De volledige stemprocedure van de Gouden Televizier-Ring staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de stemprocedure reglementair en eerlijk verloopt.  

Methodieken die een eerlijk stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden tot uitsluiting van de verkiezing. Zo is het ook niet toegestaan om in opdracht van bijvoorbeeld omroeporganisaties, commerciële zenders, streamers en productiebedrijven een stem te laten uitbrengen. 

De notaris controleert het verloop van de stemprocedure gedurende de gehele verkiezing en stelt bij iedere stemronde de uitslag vast. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces verbaal op. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris een aantal stemmen of zelfs één of meerdere programma’s uit de verkiezing schrappen. 

Promotie

Het is omroepen, platforms, zenders, streamers, producenten, makers en fans van programma’s toegestaan promotie te maken voor hun programma(s). Deze regel geldt voor iedere fase in de verkiezing. 

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor hun stem op een bepaald programma - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem op een bepaald programma. Het is wel toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om een bepaald programma onder de aandacht van het publiek te brengen. 

Het is verder verboden potentiële stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil om geen stem uit te brengen op een bepaald programma - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden om potentiële stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor het niet uitbrengen van hun stem op een bepaald programma.  

Televizier is een uitgave van Bindinc.
Bindinc. BV / AKN CV
Postbus 580
1200 AN Hilversum
www.televizier.nl

Meer over