Actie voor koerswijzing EO

Een aantal leden van de Evangelische Omroep is een gebedsactie op internet gestart tegen de huidige koers van de omroep. Het ledenbestand krimpt volgens de initiatiefnemers hard onder de 'controversiële invulling' van de EO, die haaks zou staan op de oorspronkelijke, missionaire doelstelling.

Aanleiding voor de actie vormt ongetwijfeld de keuze van de EO om samen met Gordon op zoek te gaan naar God. Oud EO-coryfee Jan van den Bosch uitte daar eerder al zijn onvrede over.

Andere programma's als 40 Dagen zonder seks en De kist dragen eveneens bij aan de onrust onder de leden.

Leegloop
Ze zijn bang dat de omroep straks "verschrompeld tot een weinigzeggende omroep met een christelijk sausje."

Volgens de actievoerders hebben tienduizenden 'bezorgde' leden hun lidmaatschap al opgezegd: "Het ledenbestand is in de loop van de tijd met een derde gekrompen. De blijvende controversiële invulling van de programmering zal dit tij niet doen keren, maar eerder bevestigen."

Het leden-initiatief wil de EO-leiding oproepen tot herbezinning. "In de eerste plaats willen we bidden dat de EO de juiste keuzes maakt'", aldus een woordvoerder van het initiatief. "En dat de mensen die hun lidmaatschap hebben opgezegd, hun keuze willen heroverwegen."

Eenzijdig
Een woordvoerder van de EO zegt de actie te waarderen, maar ook een optie te missen op het actiepamflet op de website: "Er ontbreekt wat ons betreft de optie: 'we herkennen ons in het huidige programmabeleid'."

Reageren