De Medisch Specialist Als Dokter En Als Mens

Op maandag 6 december start bij RTL 4 de achtdelige serie De Medisch Specialist Als Dokter En Mens. In deze reallife serie maakt de kijker kennis met het vak van de medisch specialist, maar ook met de mens achter de professional.

Vijf medisch specialisten worden gevolgd. Het beeld dat het publiek heeft van de medisch specialist is meestal beperkt tot de dokter in de witte jas, aan het werk met de patiënt.

Vak van medisch specialist
In deze reallife serie wordt een genuanceerd beeld gegeven van het werk van de medisch specialist. Hoe verhoudt de dagelijkse praktijk zich tot de eed die iedere dokter heeft afgelegd? En kan deze wel in alle omstandigheden worden waargemaakt? Deze vragen staan centraal in de serie.

Getoond wordt dat het vak van medisch specialist veel meer omvat dan het leveren van patiëntenzorg. In de loop van de acht afleveringen wordt bijvoorbeeld ook duidelijk hoe een maatschap of een vakgroep werkt, welke extra werkzaamheden medisch specialisten verrichten buiten hun medische praktijk en hoe de medische staf zich verhoudt tot een ziekenhuisdirectie.

Reageren