De tijd tikt snel, gebruik hem wel

Psycholoog Douwe Draaisma, hoofdpersoon in Profiel, weet alles van de menselijke geest en het geheugen. Hij schreef er bestsellers over als Ontregelde geesten en De heimweefabriek.

Zijn nieuwe boek gaat over dromen 'en de moeite om zich hun vaak bizarre inhoud te herinneren'. De invloed van het ouder worden op de werking van het geheugen en de tijdsbeleving zijn terugkerende thema's in zijn werk.

Routine
Volgens Douwe (56) vervalt iedereen in routine en sleur z'n oude dag. Om dat te doorbreken moet je achter de geraniums vandaan komen en 'onregelmatig' afwijken van je gewoonten door te gaan reizen, studies op te pakken, andere dingen te lezen dan je gewend bent enz. Resultaat: het leven lijkt langer te duren en de tijd lijkt minder hard te gaan.

Relativiteitstheorie
Om met Albert Einstein, uitvinder van de relativiteitstheorie, te spreken: 'Tijd gaat snel in een langzaam bewegend lichaam, maar langzaam in een snel bewegend lichaam.'

Reageren