Monster moves: 100 tonne train

Een stoomtrein van honderd ton (= 100.000 kilo) moet in Monster moves van A (de stad Bloemfontein in Zuid-Afrika) naar B (de Schotse stad Glasgow) worden verhuisd. Dit is een traject van elfduizend kilometer, gedeeltelijk over zee. Kleinigheid: het boemeltje rijdt niet de hele route zelf, maar moet op sommige stukken als een verhuisdoos worden vervoerd.

Aan technici John Goodman en Jim Mitchell de schone taak om het gevaarte op tijd op de plaats van bestemming te krijgen. De reis verloopt in het begin als een trein, maar wanneer de spoorwegpolitie verbiedt om het verhuisobject per vrachtwagen te vervoeren, raken John en Jim op een dood spoor. Wat nu? Er moet snel een oplossing worden gevonden, voordat de stoomtrein letterlijk de boot mist.

Reageren