Omroepen vinden 100 miljoen bezuiniging de max

De omroepdirecteuren vinden dat er maximaal 100 miljoen euro kan worden bezuinigd bij de publieke omroep. Het kabinet wil de omroep 200 miljoen euro per jaar korten.

De NPO zegt dat in een brief aan de Tweede Kamer, meldt Trouw.

Een grotere bezuiniging zal volgens de directeuren ' een ernstige verschraling van het aanbod' tot gevolg hebben. Zij vinden het bedrag van 200 miljoen ‘disproportioneel’. Als minister Van Bijsterveldt blijft vasthouden aan dat bedrag, zullen de omroepen niet met haar meedenken over een nieuw bestel met maximaal acht zendgemachtigden.

Brief
Trouw meldt: "In de brief wordt minister van Bijleveldt geprezen omdat zij een brede en pluriforme omroep in stand wil houden. Maar wil ze dat echt, dan is het volgens de omroepen niet mogelijk om tegelijkertijd te eisen dat de omroep in totaal een kwart van haar budget zal inleveren. Het is dan niet meer mogelijk voor iedere Nederlander programma’s te maken."

Reageren