Soundproof

In Soundproof komen twee werelden samen. Deze eenmalige KRO-detective gaat over een slechthorende jongeman die van moord wordt verdacht en doventolkster Penny, die wisselend overtuigd is van zijn onschuld.

Susan Lynch speelt de rol van Penny. "Ik vond het script helemaal geweldig," zegt ze aan de telefoon vanuit Londen. "Tot aan Soundproof had ik nauwelijks een idee wat doof zijn betekent. Het script opende mijn ogen en deed me inzien dat er helemaal niet zoveel verschillen zijn. In beide situaties kan je je vreselijk geïsoleerd voelen en kunnen communicatiestoornissen ontstaan tussen partners."

Ouderwets gissen
Haar personage Penny wordt als doventolk ingeschakeld wanneer de politie drie huisgenoten ondervraagt van een jongeman die onder geheimzinnige omstandigheden van een balkon is gevallen. "Dean valt op omdat hij vlak vóór de noodlottige gebeurtenis met Chris ruziemaakte," zegt Susan, die de kijker voorbereidt op anderhalf uur ouderwets gissen naar de waarheid. "Dean is bovendien ooit veroordeeld voor het plegen van geweld. Aan de politie en de kijker om uit te maken of hij de dader is."

Reageren