South park-makers schrijven musical

De schrijvers van de tekenfilmserie South park slaan een nieuwe weg in: ze hebben een musical over het Mormoonse geloof geschreven. Tijdens het aankomende theaterseizoen kunnen musicalliefhebbers gaan kijken naar de South park-visie op de leden van de 'Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', zoals de Mormoonse kerk officieel heet.

Het Mormoonse geloof staat mannen onder meer toe om meerdere vrouwen te hebben, en zo zijn er nog wel meer elementen van het geloof die het de schrijvers niet moeilijk gemaakt zullen hebben om goed los te gaan.

schofferen
Amerikaanse media reppen dan ook over een mentaliteit die neerkomt op 'niets is heilig'. En dat terwijl de Mormonen een uitermate gelovige groepering vormen. Een controverse wordt dan ook verwacht.

Misschien is dat ook de reden waarom de precieze datum waarop de musical op de planken verschijnt, nog niet bekend is. Veel duidelijker dan 'ergens rond augustus of september' wordt nog niet bekendgemaakt; vermoedelijk om het plannen van protesten door Mormonen te bemoeilijken.

Reageren