VPRO nuanceert NPS (vervolg)

De VPRO vindt niet per definitie dat de omroep heeft meegewerkt aan een daling van inkomsten van de NPS. De zaken zijn nu juist eerlijker georganiseerd, zo schrijft de VPRO in een schriftelijke reactie aan Televizier.nl.

Volgens het bericht in De Volkskrant zou NPS-directeur Joop Daalmeijer het 'onzuiver' genoemd hebben dat de NPS door toedoen van de VPRO en VARA, omroepen die het pand delen met de NPS, minder geld te besteden zou krijgen.

In een memo aan NPS-medewerkers zou hij geschreven hebben dat de NPS wordt 'afgeserveerd door de collega's waarmee we gebouwen, broodjes bal, programma's en soms zelfs vriendschap delen'. Meer daarover bij het eerdere bericht.

Na publicatie van het artikel Omroep NPS boos, liet de VPRO weten dat het standpunt van de NPS, zoals dat beschreven werd door De Volkskrant, een nuance verdiende.

In een eigen reactie schrijft de VPRO:

"Het effect is niet dat VARA en VPRO nu meer geld krijgen. Door dit te beweren wordt een verkeerde voorstelling van zaken gegeven."

"Elke omroep krijgt per jaar een garantie voor 70 procent van het jaarbudget, het zogenaamde garantiebudget. De rest moet elke omroep ‘bijverdienen’ door programmavoorstellen in te dienen bij de netmanagers van de Publieke Omroep. Die bepalen welke programma’s worden uitgezonden."

NPS gelijk gesteld
"Hoe meer voorstellen door de netmanagers worden gehonoreerd, hoe meer geld een omroep krijgt. Daarmee kan een omroep zijn jaarbudget om programma’s te maken opschroeven en flink boven de 100 procent uitkomen. Hierin is de NPS al jaren succesvol."

"Met het amendement op de Mediawet, waarmee de Tweede Kamer dinsdag akkoord ging, wordt het garantiebudget van de NPS nu niet langer gekoppeld aan dat van de grootste ledengebonden A-omroep (TROS), maar aan het gemiddelde van alle A-omroepen. Hiermee wordt de NPS gelijk gesteld aan de andere A-omroepen."

Geld niet naar VPRO
"Dit betekent niet, zoals nu wordt gesuggereerd, dat de andere omroepen per definitie 200.000 euro extra krijgen ten koste van de NPS. Dat geld gaat in de pot waaruit gehonoreerde programmavoorstellen worden betaald aan alle omroepen."

"De NPS zal net als alle andere omroepen elk jaar weer met goede programmavoorstellen het budget moeten aanvullen. Daarin is de NPS goed, op eigen én met vereende kracht, zoals blijkt uit de mooie en goed bekeken programma’s die in collegiaal samenwerkingsverband tussen de NPS, VARA en VPRO tot stand komen", zo besluit de VPRO.

Reageren