Vraag en aanbod

Op de televisie heb je de programma's voor het uitkiezen. Sla een willekeurige krant of televisiegids open en je hebt de wereld letterlijk aan je voeten. Wat je gaat kijken, hangt af van jezelf en hetgeen er aangeboden wordt. Al is dat wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tegenwoordig overleven alleen de televisieprogramma's met een x-aantal kijkers, dus is de keuze eigenlijk al bepaald door de massa!

De grote massa kiest vaak voor actie en geweld wordt daarbij niet geschuwd. Juist het geweld leidt tot vele discussies, want hierdoor zou de samenleving aggressiever worden. Veel geweld op de televisie is dus slecht voor de samenleving, maar is dit wel zo?

De vraag bepaalt het televisieaanbod en de massa wilde kijken naar geweld. Wordt de samenleving aggressief van het vele geweld op de TV of is het geweld op de TV slechts een weerspiegeling van de 'aggressiever' wordende samenleving?

Het is moeilijk te ontkennen dat de huidige samenleving aan het verharden is. Het valt dan ook te betwijfelen of dit alleen toe te schrijven is aan het geweld op televisie. Natuurlijk zal een kind beïnvloed kunnen worden door hetgeen op de televisie te zien is. Hier ligt echter een grote verantwoordelijkheid voor de ouders. Van de ouders hoort het kind een set normen en waarden mee te krijgen en alles kan hieraan getoetst worden. Als een kind iets ziet op TV, moet hierover gepraat kunnen worden en dan zal blijken dat niet alles normaal is wat het kind op televisie ziet.

Reageren