Kijktip: 2Doc: De Bond Tegen Vloeken

De gemiddelde leeftijd van de leden van De Bond Tegen Vloeken is zo hoog, dat nieuwe aanwas hoog nodig is, maar die komt er niet zomaar.

De meeste mensen weten dat het niet hoort, en toch doet iedereen het wel eens: vloeken en schelden. Zo hebben we volgens tijdschrift Quest per land onze voorkeuren. Zo zouden Nederlanders een voorkeur hebben om te schelden met ziekten en hebben Belgen een voorkeur voor geslachtsdelen en uitwerpselen.

Afwijzing en spot

In de 2Doc: De Bond Tegen Vloeken is te zien hoe de Bond Tegen Het Vloeken probeert het gescheld te beperken, en dan vooral het gevloek met het geloof en met God. Wanneer duidelijk wordt dat deze organisatie aan draagkracht en vrijwilligers verliest, proberen ze een bredere doelgroep te winnen. Maar dit gaat niet van een leien dakje. De bond wordt namelijk geconfronteerd met afwijzing, spot en desinteresse. Het roer moet om, maar hoe pakt de Bond Tegen Het Vloeken dat aan?

 

Reageren