De Rijdende Rechter, Wordt Vervolgd

Jetske van den Elsen: 'Er verandert echt iets door De Rijdende Rechter'

3 december 2019 11:00 | informatief | Door Irma Tomas

Een te hoge schutting of geluidsoverlast, De rijdende rechter lost het op. Jetske van den Elsen kijkt of de afspraken zijn nagekomen in De rijdende rechter, wordt vervolgd.

Nemen de partijen contact op met jullie als het niet goed gaat?
“Ja, maar de redactie houdt ook nog maanden contact met ze. We willen graag weten of iedereen tevreden is en zich aan de afspraken houdt. Vervolgens gaan we terug, of het verhaal nu een goede afloop heeft gekregen of nog wringt. Gaat het naleven van de uitspraak niet goed, dan proberen we het alsnog op te lossen of de uitspraak te verduidelijken.”

Wat voor impact heeft deelname aan het programma op mensen?
“Vaak zijn het mensen die al lange tijd in een conflictsituatie zitten en niet rustig met elkaar kunnen praten. Wij luisteren dan naar hun verhaal. Dat kan al effect hebben en opluchten. Maar ook de andere partij kan tot inkeer komen, omdat ze elkaar eindelijk aanhoren. Dat kan zorgen voor meer begrip. De juridische duidelijkheid levert ook altijd iets op. Het is niet per se zo dat ze erna in harmonie met elkaar omgaan, maar er is wel duidelijkheid, waardoor ze elkaar vaak met rust laten. Wat ik vooral heb gezien is dat je een conflict niet te lang moet laten sudderen. Mensen die dit lezen en ook een kwestie hebben waar ze niet uitkomen, kunnen altijd contact met ons opnemen.”

Maar je kunt natuurlijk niet alle conflicten oplossen.
“Ik vind het soms wel moeilijk om dat los te laten. Sommige mensen zitten zo vast, dat ze niet willen veranderen. Dan hebben we er tevergeefs zo veel energie in gestoken.”

Soms krijgen mensen een voorwaardelijke boete opgelegd. Controleren jullie of ze die betalen?
“Een enkele keer legt mr. Reid inderdaad sancties op als drukmiddel. Iemand moet bijvoorbeeld 1000 euro betalen als diegene iets niet binnen drie maanden oplost. Blijkbaar schrikt dat mensen voldoende af, want in alle jaren dat ik dit programma presenteer heb ik nog nooit gehoord dat iemand daadwerkelijk moest betalen.”

Zijn er ook mensen die niet willen dat jullie terugkomen?
“Natuurlijk, maar ze hebben een contract ondertekend, waarin staat dat we dat mogen doen. Dus als ze zich niet houden aan de uitspraak, komen we toch. Desnoods nemen we een schuttingbouwer of hovenier mee om het probleem meteen aan te pakken.”

Wat vind je het leukst aan dit programma?
“Zien dat er door onze tussenkomst echt iets verandert. Eerst zijn mensen star en boos, maar door naar elkaar te luisteren en hun gevoelens uit te spreken worden ze meestal milder. Laatst zei een man bij de opnamen: ‘Mijn buurman en ik gaan naar dezelfde kerk, maar toch groet hij ons niet. Daar hebben mijn vrouw en ik veel last van.’ Ik vind het bijzonder dat iemand zoiets uitspreekt. En vaak denkt de tegenpartij dan: die buurman is eigenlijk zo erg nog niet. Dat wens ik iedereen toe die meedoet.”

De rijdende rechter, wordt vervolgd | dinsdag | NPO 1 |  22:20

Meer over